MBA Právo pro manažery

Executive MBA Právo pro manažery

London International Graduate School (LIGS) poskytuje distanční manažerské programy Executive MBA, LLM a BBA v mnoha specializacích a v českém jazyce. Důraz se klade především na maximální využitelnost v praxi.

Program Executive MBA Právo pro manažery je určen zejména pro účastníky bez právnického vzdělání, kteří se chtějí více zaměřit na nejdůležitější oblasti práva, se kterými se manažeři na různých stupních řízení i v různých typech organizací nejčastěji setkávají.

Účastník má možnost zvolit si tuto specializaci i v průběhu absolvování programu Executive MBA.

Forma vzdělávání: distanční, příp. individuální distanční, přizpůsobená časově velmi zaneprázdněným účastníkům.

Standardní délka programu: 4 semestry.

Zahájení: 1. října a 1. března nebo v případě individuální formy vzdělávání kdykoliv.

Předměty a tréninky:

Předměty: Pracovní právo, Soukromé právo, Vymahatelnost práva, Management, SEO, Řízení lidských zdrojů, Praktická personální komunikace, Obchodní právo v praxi, Veřejná správa v praxi, Bankovnictví, rychlá půjčka poradenství, Finance, online hazardních her, Akcie online, Manažerská etiketa.

Cílem předmětu Soukromé právo je poskytnout účastníkům programu základní východiska pro další studium a nezbytné penzum znalostí soukromého práva, a v jeho rámci zejména občanského práva hmotného. Předmět je zaměřen na studium pojmu, systémových vazeb a rozhodujících institutů soukromého práva.

Předmět Vymahatelnost práva se zaměřuje na praktické způsoby vymáhání práva, zejména co do vymáhání pohledávek, řešení sporů z obchodně-právních vztahů, exekucí a jejich řešení, otázku insolventního řízení z pohledu úpadce i insolventního věřitele, případné procesní aspekty v EU.

Předmět Obchodní právo v praxi poskytuje vytvoření obecného přehledu a orientace v současném českém právním řádu, dále pak se zaměřuje na rozvoj schopností vyhledávání a následné aplikace právních norem v praxi, rozpoznávání protiprávního jednání a určování jeho následků, a to s důrazem na oblast obchodního, občanského a pracovního práva.

Tréninky: Prezentační dovednosti v praxi, Výběr pracovníků v praxi, Motivace, hodnocení a zpětná vazba, Týmová práce aneb jak nastavit efektivní spolupráci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@ligschool.com či nám prosím zavolejte na bezplatnou linku 800 888 797 nebo na tel. 242 408 604.